Why Should You Take Climate Action?

Combating climate change is not a political decision, although we could demand and hope for more concrete actions from politicians in order to prevent human-caused climate change and the increase of dangerous emissions such as CO2 and methane in our Earth´s atmosphere.
 
Combating anthropogenic climate change is a matter of personal choices in your everyday life.
 
How can you as an individual contribute to sustainable development and fight human-caused climate change?
 
Here are some examples:
 
1. Learn more about what causes anthropogenic climate change and the destruction of our environment.
 
2. Teach and share your expertise with others so that other people too can take action in terms of climate change and environmental damage.
 
3. Learn more about what various associations and global movements do in order to prevent anthropogenic climate change and environmental damage. These include organizations such as the WWF, Greenpeace, Maan Ystävät ry, Ympäristö ja kehitys ry, Ilmastovanhemmat, Global Climate Change Think & Act Tank etc. There are many organizations and nonprofits that work for good causes in terms of the environment and human-caused climate change.
 
4. Get familiar with the climate policies of your own home country, and on a communal level. Learn more about EU climate policies. Learn more about global climate policies. Learn more about intergovernmental organizations such as the UNEP and the IPCC.
 
5. Learn more about different climate-related and environmental agreements, for example the Montreal Protocol, the Kyoto Protocol, and the Paris Agreement. Reflect upon the meaning of these agreements in your personal life, in terms of your home town/city, and in your home country.
 
6. Do not expect for other people or governments to solve environmental or climate change-related problems for you. Take action, at least in your personal life. If you are unable to lead change in your personal life, how can you expect other people on this planet to be interested in a climate-friendly life on Earth? Do not wait for other countries or even your own country to take action in terms of climate change. Political decisions are often too slow. Before politicians are capable of changing laws, our planet has already been destroyed.
 
7. Innovate
 
8. Recycle
 
9. Consume less, and with more reason.
 
10. Eat less, and with more reason.
 
11. Decrease meat consumption. Become a vegetarian. Become a vegan.
 
12. Decrease your usage of personal cars. Bike more. It is useful for your health as well.
 
13. Stop using a car at all, if possible. Use public transportation or a bike. Walk as much as you can.
 
14. Buy forest and invest it wisely. Plant trees.
 
15. Buy sustainable products. Reuse and repair old clothes and products. Do not buy new things just for the sake of buying.
 
16. Reduce your home temperature moderately. Even one degree makes a huge difference in terms of energy consumption.
 
17. Sell service and expertise instead of useless products. Our world is already full of useless products and services that no one actually needs.
 
18. Protect the climate and the environment in many ways, through smart decisions.
 
19. Understand that you alone cannot change or save this world.
 
20. What would you add here?
 
The word is free:
 
…………………………………………………………..
 
Anne-Maria Yritys 2.2.2019
===============================================
Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole poliittinen päätös, vaikka poliitikoilta voisikin toivoa enemmän käytännön toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristöasioiden huomioiminen on enemmänkin käytännön tekoja omassa jokapäiväisessä elämässäsi.
Miten juuri sinä voit edistää kestävää kehitystä ja vaikuttaa ilmastonmuutokseen?
Tässä joitakin esimerkkejä:
1. Opi enemmän siitä, mikä kaikki vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja ilmaston/ympäristön tuhoutumiseen.
2. Opeta oppimiasi asioita muille siten, että hekin ryhtyvät omissa elämissään ilmasto- ja ympäristötoimiin.
3. Perehdy siihen, millaista työtä erilaiset yhdistykset ja maailmanlaajuiset liikkeet tekevät ilmaston ja ympäristön puolesta. Näitä ovat mm. WWF, Greenpeace, Maan Ystävät ry, Ympäristö ja kehitys ry, Ilmastovanhemmat, Global Climate Change Think & Act Tank jne. Ilmaston ja ympäristön puolesta töitä tekeviä kansalaisjärjestöjä ja yhdistyksiä on varmasti jokaisen ihmisen makuun.
4. Perehdy Suomen tai oman kotimaasi ilmastopolitiikkaan niin valtakunnallisesti kuin kaupungin/kunnan tasolla. Perehdy EU:n ilmastopolitiikkaan. Perehdy muun maailman ilmastopolitiikkaan. Perehdy hallitusten välisten organisaatioiden ilmastopolitiikkaan ja -toimiin, esim. UNEP ja IPCC.
5. Perehdy erilaisiin ilmasto- ja ympäristösopimuksiin, esimerkkeinä Montrealin sopimus, Kioton sopimus, Pariisin ilmastosopimus. Pohdi näiden sopimusten merkitystä ja sisältöä niin oman elämäsi, oman asuinpaikkasi kuin oman asuinmaasi kohdalla.
6. Älä odota, että muut ratkaisevat ilmasto- ja ympäristöongelmia puolestasi. Tartu toimiin vähintäänkin omassa elämässäsi. Ellet sinä itse osaa johtaa muutosta omassa elämässäsi, miksi kuvittelet, että ympäristöystävällinen elämä kiinnostaisi ketään muutakaan ihmistä tällä Planeetalla? Älä odota kaupunkien tai valtioiden ilmastotoimia. Ne ovat yleensä liian hitaita. Ennen kuin poliitikot ehtivät saada asetuksia tai lakeja muuttumaan, maapallomme on jo ehtinyt tuhoutumaan perääntymättömästi.
7. Innovoi.
8. Kierrätä. Lajittele jätteet: energiajäte, muovi, metalli, lasi, paperi, kartonki, biojäte (opettele mikä kuuluu biojätteeseen ja mikä ei!), ongelmajätteet jne.
9. Kuluta vähemmän, mutta järkevämmin.
10. Syö vähemmän ja järkevämmin.
11. Vähennä lihan kulutusta. Ryhdy kasvissyöjäksi. Ryhdy vegaaniksi.
12. Vähennä autoilua. Ala pyöräilemään. Siitä on hyötyä myös terveydelle.
13. Lopeta autoilu kokonaan, jos mahdollista. Käytä julkista liikennettä tai polkupyörää. Liiku jalan paikasta toiseen.
14. Osta metsää ja käytä metsäpalsta järkevästi. Istuta puita.
15. Osta kestäviä tuotteita. Korjaa vanhoja vaatteita/tavaroita. Vältä uuden ostamista pelkän ostamisen vuoksi.
16. Vähennä sisälämpötilaa sopivasti. Yhdenkin asteen vähennys sisälämpötilassa vähentää turhaa energiankulutusta huomattavasti.
17. Myy palveluita ja asiantuntemusta, älä turhia tuotteita. Maailma pursuaa jo nyt turhista tavaroista ja tuotteista, joita kukaan ei oikeasti tarvitse.
18. Suojele ilmastoa ja ympäristöä monipuolisesti, järkevillä valinnoilla.
19. Ymmärrä, ettet voi yksin pelastaa tätä maailmaa.
20. Mitä sinä lisäisit tähän?
Vapaa sana:
…………………………………………………………..
Anne-Maria Yritys 2.2.2019
Advertisements

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.