lahjoita spr:n katastrofirahastoon nälkäpäivänä; bidra till FRK:s katastroffond på hungerdagen; donate to Finnish red Cross catastrophe fund on hunger day

Loin digikeräyksen Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivään, koska se on oiva tapa auttaa hädässä olevia ihmisiä niin Suomessa kuin maailmalla. Lahjoittamalla Nälkäpäivänä SPR:n katastrofirahastoon sinäkin voit auttaa. Pienikin lahjoitus on suuri. Kiitos.

Denna digitala insamling för Hungerdagen är ett bra sätt att hjälpa människor i nöd både inrikes i Finland så som runt om världen. Genom att bidra på Hungerdagen till FRK:s katastroffond hjälper du också. Även ett litet bidrag är en stor hjälp. Tack.

I created this digital collection for the Finnish Red Cross Hunger Day since it is a good way of helping people in need both domestically in Finland as well as worldwide. By donating to the Hunger Day catastrophe fund you make a real difference. Even small donations make a big difference. Thank you.

Donate HERE:

https://oma.punainenristi.fi/9086

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.